Tietoa minusta

Millainen terapeutti olen?

Olen 54-vuotias akateemisesti koulutettu nainen Päijät-Hämeestä, Heinolasta. Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja teen terapeutin töitä iltaisin oman työni ohessa kevytyrittäjänä. Koen itselleni tärkeäksi ihmisten auttamisen ja tukemisen, saan siitä voimaa myös itselleni.

KOULUTUS

Olen suorittanut ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksen sekä myös sielunhoidon ja kriisiterapian koulutuksen.

Ammattinimikkeet: ratkaisukeskeinen terapeutti, lyhytterapeutti, sielunhoitoterapeutti, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti.

ARVOPOHJANI

Omilta arvoiltani olen kristitty ja ihmiskäsitykseni perustuu ns. klassiseen ihmiskäsitykseen: että meidät on luotu, emme ole eläimiä ja olemme kaikki samanarvoisia ihmisiä.

Kunnioitan ja arvostan asiakkaitani riippumatta siitä, mitä he ovat tehneet, mitä heille on tapahtunut tai millainen heidän elämäntilanteensa on. Uskon aidosti, että muutos on meille kaikille mahdollista ja että meidän kaikkien on mahdollista tehdä hyvää ja pahaa itsellemme ja toisille. Uskon myös, että meille kullekin tulee elämään vaikeita ajanjaksoja jolloin tarvitsemme tukea, emme diagnoosia vaan apua. Mitä nopeammin apua saa, sitä parempi, ettei tilanne pääse pahenemaan. Tässä haluan olla omalta osaltani auttamassa, että apua saa ilman, että kynnys on liian korkea.


    

HENGELLISET KYSYMYKSET

Minulla on valmiudet käsitellä myös hengellisiä kysymyksiä, usein ne liittyvät kiinteästi ihmisen hyvinvointiin ja mieltä askarruttaviin asioihin. Terapia ei edellytä sinulta samaa kristillistä vakaumusta, vaan saat tulla sellaisena kuin olet. Kunnioitan sinua ja sinun arvojasi ja olet ehdottoman turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Samoin hengelliset asiat voidaan jättää kokonaan käsittelemättä, jos niille ei ole tarvetta.

Ajattelen, että ihminen on kokonaisuus, jossa on ruumis, henki ja sielu ja hyvinvointi näkyy kaikilla noilla alueilla. On erityisen tärkeää, että kaikkien osa-alueiden asioita voidaan käsitellä samassa paikassa, sinun tarpeittesi ja toiveittesi mukaan.