Tietoturva - ovatko tietosi turvassa?

13.02.2022

Mitä tietoja sinusta tallennetaan ja minne?

En ylläpidä sähköistä asiakasrekisteriä eikä käytössäni ole sähköistä ajanvarausjärjestelmää kuten ei myöskään sähköisiä asiakaskuvauksia. En luovuta mitään asiakastietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille. Solmimme asiakkaan kanssa paperilla terapiasopimuksen, jossa sovimme terapian aloituksen, keston, tavoitteen sekä syyn terapian aloittamiselle, tapaamistiheyden, hinnan jne. Sopimusta ei tehdä sähköisenä.

Terapiatapaamisessa kysyn luvan tehdä omia muistiinpanoja, käsin paperille (niitä ei viedä sähköiseen muotoon). Muistiinpanoissa ei ole nimiä, vain tapaamisen päivämäärä ja asiakkaan nimikirjaimet. Säilytän muistiinpanot terapiasuhteen aikana lukollisessa kaapissa ja tuhoan ne 12 kk päästä terapian päättymisen jälkeen. 

Tietoturva pysyy korkealla tasolla, sillä mitään ei ole sähköisessä muodossa, eikä missään ole nimiä tai muita henkilön tunnistetietoja. Asiat ja asiakastiedot ovat vain terapeutin ja asiakkaan välisissä keskusteluissa ja terapeuttia sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus.

VAITIOLOVELVOLLISUUS - mitä se tarkoittaa?

Terapia on täysin luottamuksellista ja terapeuttina minua sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Poikkeuksena tilanne, jossa joko sinun oma tai jonkun toisen ihmisen henki tai turvallisuus on selkeästi uhattuna. Lisäksi minulla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos olen terapiatapaamisessa saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai asiakkaan oma käyttäytyminen edellyttää selvittämään lastensuojelun tarpeen.