ONKO TERAPIASTA APUA?

13.02.2022

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on mahdollista saada lyhyessäkin ajassa apua ongelmatilanteeseen, omaan henkiseen jaksamiseen ja löytää uusia näkökulmia. Emme keskity terapiassa menneeseen, vaan olemme yhdessä tässä hetkessä ja teemme yhdessä matkaa tulevaan. Lähdetäänkö tekemään yhdessä uutta? Älä jää yksin.

Yksin pohtiessa ajatukset kiertävät usein samaa kehää, joka saa olon tuntumaan entistäkin pahemmalta. Luottamuksellisissa keskusteluissa voit vapaasti kertoa omaa elämäntarinaasi, ajatuksiasi, tuntemuksiasi, huoliasi ja haaveitasi. Terapiatapaamisissa sinulla on aika ja paikka keventää mieltäsi ja usein jo pelkkä puhuminen tuo helpotusta ja selventää tilannetta. Terapeuttina olen se neutraali osapuoli ja siksi sinulle turvallinen ja luotettava. Vaikeuksien jakaminen pienentää niitä, kun taas ilon jakaminen tuplaa ilon, siksi keskustelu auttaa.

MIHIN LYHYTTERAPIA PERUSTUU JA MIKSI SE TOIMII?

Miksi terapia toimii ja auttaa ilman, että ongelmien juurisyyt löytyvät? Siitä yksinkertaisesta syystä, että ihmisen psyyke toimii niin, että se mihin kiinnitämme huomiota kasvaa ja vastaavasti se mihin emme kiinnitä huomiota pienenee. Kääntämällä ikään kuin selän ongelmille ja hyödyntämällä psyykeen luontaista tapaa toimia, alamme saada apua tilanteeseen ilman, että ongelmien syyt ovat aina välttämättä selvillä.


Ratkaisukeskeinen terapia perustuu ajatukseen, että ongelma voidaan ratkaista ilman, että tiedämme syytä ongelmin. Ongelma tuntuu usein asiakkaista isolta ja sekavalta vyyhdiltä. Terapiatapaamisissa ongelmaa selkeytetään ja jäsennetään yhdessä. Isolta tuntuva ongelma ei myöskään vaadi isoa ratkaisua tai isoja muutoksia vaan päinvastoin pieniä ratkaisuja ja muutoksia. 

Tämä perustuu systeemiseen käsitykseen. Ongelma on oma systeeminsä, jossa monet eri asiat vaikuttavat toisiinsa, muuttamalla systeemin yhtä pientä osaa, se syöksee koko systeemin raiteiltaan ja pakottaa muutokseen. Tämä on lohdullista, pieni muutos auttaa isoonkin ongelmaan, eikö?