Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

13.02.2022

Terapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ei ongelmakeskeistä. Tapaamisissa keskitytään yhdessä keskustellen löytämään keinoja, joilla voidaan helpottaa nykyistä tilannettasi. Etsimme ratkaisuja nykyhetkestä ja pohdimme mitä toivot elämältä tulevaisuudessa. Ongelmien syiden ja syyllisten etsimisen sijaan, keskitymme ongelman ratkaisuihin ja rakennamme toiveikkuutta tulevaan. 

Ratkaisukeskeinen terapia perustuu samaan teoriaan kuin ratkaisukeskinen psykoterapia. Yhtymäkohtia on myös ns. positiiviseen psykologiaan, jossa sairauksien ja puutteiden tutkimisen sijaan keskitytään tarkastelemaan ihmisen vahvuuksia ja voimavaroja. Ratkaisukeskeisessä terapiassa käytetään myös samoja terapeuttisia työkaluja kuin ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa.