Hei, minä olen Mia.

Etsitkö terapeuttia?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on mahdollista saada lyhyessäkin ajassa apua ongelmatilanteeseen, omaan henkiseen jaksamiseen ja löytää uusia näkökulmia. Lähdetäänkö tekemään yhdessä uutta? Älä jää yksin.

Olen kesälomalla vk 28-31! Hyvää kesää.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 

Mitä se tarkoittaa? Terapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ei ongelmakeskeistä. Etsimme ratkaisuja nykyhetkestä ja pohdimme mitä toivot elämältäsi tulevaisuudessa. 

Terapiatapaamisissa yhdessä löydetyt ratkaisut ovat yleensä pieniä, konkreettisia ja käytännönläheisiä tekemisiä ja oivalluksia. 

Terapian onnistuminen ja tilanteesi helpottuminen perustuvat ajatukseen, että tarvitaan muutosta nykyiseen. Terapiatapaamisten aikana kartoitamme nykyisiä ajatus- ja toimintatapojasi ja tunnistamme toistuvia ja turhauttavia kuvioita, joihin haluat muutosta. 

Tapaamisissa keskitytään yhdessä löytämään keinoja, joilla voidaan helpottaa nykyistä tilannettasi.


Voisinko saada terapiasta apua?

Miksi puhuminen auttaa? Yksin pohtiessa ajatukset kiertävät usein samaa kehää, joka saa olon tuntumaan entistäkin pahemmalta. Luottamuksellisissa keskusteluissa voit vapaasti kertoa omaa elämäntarinaasi, ajatuksiasi, tuntemuksiasi, huoliasi ja haaveitasi. Terapiatapaamisissa sinulla on aika ja paikka keventää mieltäsi ja usein jo pelkkä puhuminen tuo helpotusta ja selventää tilannetta. 

Terapeuttina olen se neutraali osapuoli ja siksi sinulle turvallinen ja luotettava. Vaikeuksien jakaminen pienentää niitä, kun taas ilon jakaminen tuplaa ilon, siksi keskustelu auttaa.

 
Tavoite määräytyy aina sinun tilanteen mukaan, mikä hyödyttää sinua eniten siinä hetkessä. Mutta yleisesti voidaan määritellä, että terapiassa tavoitteena on auttaa silloin, kun mieli on masentunut eikä ole uskoa tulevaisuuteen, omat voimat ovat vähissä tai mieltä painaa jokin asia. 

Terapeuttina autan sinua herättämään toiveikkuuden, oivaltamaan, näkemään uusia näkökulmia ja aktivoimaan omia voimavarojasi.


Vaatiiko terapia isoja muutoksia ja ponnisteluja?

"Jos teet aina sitä mitä olet aina tehnyt, saat aina sitä mitä olet aina saanut.": Siksi etsimme yhdessä uusia tapoja toimia ja ajatella. Ongelmasi voi olla yksi iso tai vyyhti pieniä asioita mutta ratkaisut niihin ovat mahdollisimman pieniä. Miksi? Siksi, koska pieniä muutoksia on helpompi tehdä ja muutokset ovat myös pysyvämpiä kuin jos tekisi ison muutoksen.  Pienet muutokset aikaansaavat suurempia muutoksia eikä iso ongelma siksi tarvitse välttämättä isoa ratkaisua.

Muutosta tapahtuu aina ja hyödynnämme terapiassa positiivisia muutoksia, jotka ovat jo tapahtuneet ja teemme näkyväksi mikä mahdollisti ne ja pohdimme miten niitä voisi tapahtua lisää. Tästä lähtee positiivinen kierre, joka vie poispäin ongelmasta kohti parempaa ja helpompaa olotilaa. Sinun ei tarvitse pelätä, etteivät voimasi riitä muutoksiin tai ettet jaksa ajatella tulevaisuutta. Terapia etenee sinun omaan tahtiisi, mitään ei pakoteta tapahtuvaksi eikä väkisin puserreta.

Tietoa minusta

Olisinko sinulle sopiva terapeutti?

Terapeutin ja asiakkaan välinen henkilökemia on keskisessä roolissa terapian onnistumisen kannalta, siksi on tärkeää löytää juuri sinulle sopiva terapeutti. Voit varata ilmaisen 30 min mittaisen tutustumiskäynnin tai etävastaanoton, jonka avulla voit varmistua olenko sinulle sopiva terapeutti. Varaa ilmainen tutustumisaika sähköpostitse: kaivolla.terapia@gmail.com.

Arvopohjani

Omilta arvoiltani olen kristitty ja ihmiskäsitykseni perustuu ns. klassiseen ihmiskäsitykseen: että meidät on luotu, emme ole eläimiä ja olemme kaikki samanarvoisia ihmisiä. 

Kunnioitan ja arvostan sinua riippumatta siitä, mitä olet tehnyt, mihin uskot, mitä sinulle on tapahtunut tai millainen sinun elämäntilanteesi on. Uskon aidosti, että muutos on meille kaikille mahdollista ja että meidän kaikkien on mahdollista tehdä hyvää ja pahaa itsellemme ja toisille. 

Uskon myös, että meille kullekin tulee elämään vaikeita ajan jaksoja jolloin tarvitsemme tukea, emme diagnoosia vaan apua. Mitä nopeammin apua saa, sitä parempi, ettei tilanne pääse pahenemaan. Tässä haluan olla omalta osaltani auttamassa, että apua saa ilman, että kynnys on liian korkea..

Olen 55-vuotias akateemisesti koulutettu nainen Päijät-Hämeestä, Heinolasta. Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja teen terapeutin töitä iltaisin oman työni ohessa kevytyrittäjänä. Koen itselleni tärkeäksi ihmisten auttamisen ja tukemisen, saan siitä voimaa myös itselleni.

KOULUTUS

Olen suorittanut ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksen sekä myös sielunhoidon ja kriisiterapian koulutuksen.

Ammattinimikkeet: ratkaisukeskeinen terapeutti, lyhytterapeutti, sielunhoitoterapeutti, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti.

Vastaanottotilat ovat luonnonkauniissa kodikkaassa ympäristössä omassa erillisessä rakennuksessa. Pystyn keskittymään erityisellä tavalla aina kulloinkin asiakkaana oleviin ihmisiin, koska asiakasmääräni on pieni enkä tee työtä päätoimisesti. Oma innostukseni ja paneutumiseni asiakkaaseen on tarjoamani palvelun vahvuus ja terapia on vaikuttavaa.

Hengelliset kysymykset

Minulla on valmiudet käsitellä myös hengellisiä kysymyksiä, usein ne liittyvät kiinteästi ihmisen hyvinvointiin ja mieltä askarruttaviin asioihin. Terapia ei edellytä sinulta samaa kristillistä vakaumusta, vaan saat tulla sellaisena kuin olet. Kunnioitan sinua ja sinun arvojasi ja olet ehdottoman turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Samoin hengelliset asiat voidaan jättää kokonaan käsittelemättä, jos sinulla ei ole niille tarvetta.

Ajattelen, että ihminen on kokonaisuus, jossa on ruumis, henki ja sielu ja hyvinvointi näkyy kaikilla noilla alueilla. On erityisen tärkeää, että kaikkien osa-alueiden asioita voidaan käsitellä samassa paikassa, sinun tarpeittesi ja toiveittesi mukaan.

UKK

Usein Kysytyt Kysymykset

Millaista terapiaa ja kuinka pitkään se kestää?

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa joko läsnä- tai etävastaanotolla. Terapia kestää tyypillisesti 10-20 krt mutta sen mukaan mikä on oma tarpeesi.

En tee diagnoosia tai määrää lääkitystä tai sairaslomaa. Käynneistäsi ei tule myöskään merkintää terveystietoihisi.

Mitä maksaa ja maksuaika?

Hinta määräytyy keston mukaan: 55€/45 min ja 95€/90min. Kokonaisuudessaan lyhytterapia käsittää yleensä noin 10-20 tapaamista. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Maksu suoritetaan laskulla, joka lähetään sinulle sähköpostilla OP.fi kautta. Maksuaika on 14 vrk.

Miten varaan ja perun sovitun terapia-ajan?

Varaa aika sähköpostilla kaivolla.terapia@gmail.com. Terapiatapaaminen tulee perua viimeistään edellisenä päivänä sähköpostilla kaivolla.terapia@gmail.com. Muutoin peruuttamatta jäänyt tapaaminen laskutetaan kokonaisuudessaan.

Ovatko tietoni turvassa?

En ylläpidä sähköistä asiakasrekisteriä eikä käytössäni ole sähköistä ajanvarausjärjestelmää kuten ei myöskään sähköisiä asiakaskuvauksia. En luovuta mitään asiakastietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille. Solmin kanssasi paperilla terapiasopimuksen, jossa sovimme terapian aloituksen, keston, tavoitteen sekä syyn terapian aloittamiselle, tapaamistiheyden, hinnan jne. Sopimusta ei tehdä sähköisenä.

Terapiatapaamisessa kysyn luvan tehdä omia muistiinpanoja, käsin paperille (niitä ei viedä sähköiseen muotoon). Muistiinpanoissa ei ole nimiä, vain tapaamisen päivämäärä ja asiakkaan nimikirjaimet. Säilytän muistiinpanot terapiasuhteen aikana lukollisessa kaapissa ja tuhoan ne 12 kk päästä terapian päättymisen jälkeen.

Tietoturva pysyy korkealla tasolla, sillä mitään ei ole sähköisessä muodossa, eikä missään ole nimiä tai muita henkilön tunnistetietoja. Asiat ja asiakastiedot ovat vain minun ja sinun välisissä keskusteluissa ja minua sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. 

Terapia on täysin luottamuksellista ja terapeuttina minua sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Poikkeuksena tilanne, jossa joko sinun oma tai jonkun toisen ihmisen henki tai turvallisuus on selkeästi uhattuna. Lisäksi minulla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos olen terapiatapaamisessa saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai asiakkaan oma käyttäytyminen edellyttää selvittämään lastensuojelun tarpeen.


Voinko hakea tähän terapiaan Kelan tukea?

Kela tukee psykoterapiaa, ei ratkaisukeskeistä terapiaa, siksi kelan tukea ei voi saada tähän terapiamuotoon.

Kelan myöntämän yksilöterapian korvauksen enimmäismäärä on 57,60€/käynti. Asiakas maksaa itse ylittävän osuuden, joka on usein noin 40-50€ riippuen psykoterapeutin hinnoista.

Kela korvaa psykoterapiaa: 16-67 -vuotiaalle, jos työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi ja että olet saanut vähintään 3kk asianmukaista hoitoa. Lisäksi tarvitset psykiatrin lausunnon siitä, että terapia tukee kykyäsi opiskella tai tehdä töitä. Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan enintään 80 krt/v ja sitä voi saada enintään 3 vuotta ja yhteensä enintään 200 kertaa. Lue lisää Kelan sivuilta

Kuntoutuspsykoterapiahakemukseen tarvitset psykiatrilta arvion diagnoosista sekä kuntoutuksen tarpeen ja B-lausunnon. Lue lisää kelan sivuilta, miten hakea tukea kuntoutuspsykoterapiaan.


Löydät minut myös

Instagram